Nederlands | English logo
notenbalk
 
 
over Componisten 96
nieuws
leden
lidmaatschap
bestuur
the ear reader
links
contact
inloggen

over Componisten 96

Componisten 96 is een vereniging van en voor componisten. De belangrijkste doelstelling van de vereniging is het instandhouden en bevorderen van professionele scheppende toonkunst in Nederland. Deze doelstelling wordt nagestreefd door het onderhouden van contacten met diverse organisaties die van belang zijn voor componisten van nieuwe muziek, zoals Donemus, Ministerie van OC&W, Vereniging Nederlandse Muziek Ensembles, Fonds voor de Scheppende Toonkunst, Stichting Gaudeamus en Buma/Stemra. Het bestuur houdt voortdurend de vinger aan de pols van het Nederlandse muziekleven door zowel de landelijke als de lokale politiek op het gebied van cultuur nauwlettend te volgen.
Componisten 96 organiseert ieder half jaar een algemene ledenvergadering in het Muziekgebouw aan 't IJ waar leden met elkaar van gedachten kunnen wisselen over de meest urgente zaken met betrekking tot de gecomponeerde muziek. De leden worden tevens op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen wat betreft het nieuwe subsidiestelsel en de wereld van de nieuwe muziek door middel van een nieuwsbrief die ieder kwartaal verschijnt.

"We zoeken naar nieuwe klanken, nieuwe intervallen en nieuwe vormen. Waar het tot zal leiden weet ik niet. Ik wil het ook niet weten. Het zou het zelfde zijn als je je sterfdatum zou willen weten." (Pierre Boulez)

De historie van vereniging Componisten 96 begint wanneer een groep van veertig componisten een sterke noodzaak voelt om een belangenvereniging op te richten, specifiek voor Nederlandse componisten van nieuwe muziek. Sinds de oprichting in 1996 heeft de vereniging zich vervolgens met hart en ziel bezig gehouden met belangrijke onderwerpen, zoals het kunstbeleid van de overheid, de fusie van Donemus en Gaudeamus met de gezamenlijke Jazzinstellingen en De Kamervraag, het in stand houden en verbeteren van de honoreringen voor componisten, het vergroten van het aandeel Nederlandse hedendaagse muziek bij de orkesten en ensembles, het belang van publicatie van Nederlandse composities, het verhogen van de mate waarin deze composities het publiek bereiken en het bewaken van het besef bij het publiek dat kunst en dus de nieuwe muziek van onschatbare waarde is.